สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5)  
E-Car Reservation Service
ระบบจองรถอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป  
  ผู้ดูแลระบบ  
  หน้าหลัก  
  พนักงานขับรถ  
  รายการรถ  
  ตารางจองรถ  
  สรุปการใช้รถ  
  เข้าระบบ  
  ออกจากระบบ  
หมายเหตุ:
1.การจองรถห้ามใส่สัญลักษณ์ในข้อความ เช่น " ", เป็นต้น
2.แบบประเมินใช้งานได้กับ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป/firefox/google chrome